Tietoa hankkeesta

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä

Taidot Työhön – Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä on Strategisen tutkimuksen neuvoston vuosina 2016-2019 rahoittama hanke.

Hankekonsortioon kuuluvat

  • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Valtiontalouden tutkimuskeskus VATT
  • Helsingin yliopisto
  • Palkansaajien tutkimuslaitos
  • Tampereen teknillinen yliopisto
  • Työterveyslaitos
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa on neljä työpakettia (WP) ja yksitoista osahanketta (SP).

Hankkeen ohjausryhmä esitellään täällä.


WP 1 Taitojen kysyntä

SP 1 Ammattirakenteen muutoksen vaikutus taitojen kysyntään
Tutkijat
Terhi Maczulskij, Palkansaajien tutkimuslaitos
Sari Pekkala Kerr, Palkansaajien tutkimuslaitos
Mika Maliranta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Ammattirakenne uusiksi

Onko niin, että globalisaatio ja teknologiamurros vähentävät rutiinitöiden kysyntää ja lisäävät asiantuntijatöiden kysyntä kaikenlaisissa yrityksissä? Vanhempi tutkija Terhi Maczulskij kertoo, miten ammattirakenteen muutosta tutkitaan.

 

 

SP 2 Globalisaation vaikutus taitojen kysyntään
Tutkijat
Tuomas Kosonen, Palkansaajien tutkimuslaitos
David Autor, MIT
Matti Sarvimäki, Aalto yliopisto
Marko Terviö, Aalto yliopisto.
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Mikä selittää tuloerot?

Onko joidenkin työntekijöiden tuottavuus kasvanut vai ovatko yritysten mahdollisuudet maksaa joillekin parempia palkkoja parantuneet? Tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen kertoo tuloerojen tutkimuksesta.

 

 

 

SP 3 Korkeakoulutus, osaamisen kysyntä ja tarjonta
Tutkija
Tuomo Suhonen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Tutkinnoilla on eroa

Miksi joitakin tutkintoja arvostetaan enemmän kuin toisia? Erikoistutkija Tuomo Suhonen etsii osatutkimuksessaan vastauksia siihen, kuinka suuria erot tutkintojen arvostuksessa ovat ja miten ne kehittyvät.

 

 

 

 


WP 2 Taitojen tarjonta

SP 4 Osaamisen muutokset pitkällä aikavälillä
Tutkija
Roope Uusitalo, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Maailman osaavin kansa

Mitä armeijan palikkatestit kertovat suomalaisten osaamisesta? Professori Roope Uusitalon johtaman työryhmän tutkimus käsittelee sitä, miten ja miksi osaaminen muuttuu. Tavoitteena on selvittää, minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

 

SP 5 Taidot työhön: Interventio työuran hallinnan ja taitojen päivittämiseksi uran keskivaiheilla
Tutkijat
Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos
Jukka Vuori, Työterveyslaitos
Marjo Wallin, Työterveyslaitos
Minna Hiillos, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Niina Jallinoja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Teemu Ruohonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Johanna Vuori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Keski-iässä tarvitsee päivityksen

Uran keskivaiheilla koulunpenkillä hankittu osaaminen alkaa menettää markkina-arvoaan. TTL:n johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tannerin suunnittelee, miten ongelmaan löytyisi ratkaisu.

 

 

SP 6 Tulevaisuuden työelämä ja työssä tapahtuva oppiminen
Tutkijat
Petri Nokelainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Heta Rintala, Tampereen teknillinen yliopisto
Laura Pylväs, Tampereen yliopisto
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Työssäkin voi oppia

Kaikki osaaminen ei kerry koulussa, vaan työssäkin voi oppia. Mutta miten se tapahtuu? Professori Petri Nokelainen selvittää oppisopimuskoulutuksen ehtoja ja ammatillisten huippuosaajien taitojen kehittymistä.


WP 3 Taidot työmarkkinoilla

SP 7 Sosiaaliturvapolitiikka ja työntekijöiden työmarkkinataidot
Tutkijat
Tuomas Kosonen, Palkansaajien tutkimuslaitos
Tuomas Matikka, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Jon Gruber, MIT
Kristiina Huttunen, Aalto yliopisto
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Kotihoidontukea vai ei?

Kuka hyötyy, kuka kärsii lasten pitkästä kotihoidosta? Erikoistutkija Tuomas Matikka tutkii, miten lasten pitkäkotihoito näkyy lasten kehityksessä ja äidin urakehityksessä.

 

 

SP 8 Johtamistaidot suomalaisissa yrityksissä
Tutkijat
Mika Maliranta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Antti Sieppi, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Onko vika johtajissa?

Suomi on viime vuosina jäänyt tuottavuuskehityksessä jälkeen monista kilpailijamaista. Professori Mika Malirannan tutkimus kysyy, onko syy johtajuudessa, ja vertaa tuloksia kansainvälisiin tutkimuksiin.

 

 

SP 9 Työelämän digitalisaatio ja ammatillisen osaamisen kasvu
Tutkijat
Anna Wallin, Tampereen teknillinen yliopisto
Hannu-Matti Järvinen, Tampereen teknillinen yliopisto
Petri Ihantola, Tampereen teknillinen yliopisto
Petri Nokelainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Hyödyttääkö some työelämää?

Sosiaalinen media on vahvasti läsnä monen päivittäisessä elämässä, mutta miten siitä saisi hyödyt irti myös työssä? Tutkija Anna Wallin tutkii, miten sosiaalisia verkostopalveluja voisi hyödyntää erityisesti ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

 

 


WP 4 Maahanmuutto, koulutus ja työmarkkinat

SP 10 Maahanmuuttajat työmarkkinoilla ja koulussa
Tutkija
Mika Kortelainen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Ilpo Kauppinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Antti Saastamoinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Maahanmuuttajat koulussa

Maahanmuutto voi parantaa sekä maahanmuuttajan että kohdemaan taloudellista hyvinvointia. Mutta mitä myönteinen kehitys vaatisi? Tutkimusohjaaja Mika Kortelainen tutkii maahanmuuttajien vaikutuksia työmarkkinoilla ja koulussa.

 

 

 

 

WP 11 Työllistyminen, koulutus ja erityisyys (TYKE)
Tutkijat
Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto
Anna-Maija Niemi, Helsingin yliopisto
Osahankkeen esitys käynnistysseminaarissa 18.8.2016 | esitysmateriaali | video

Syrjäytetyt taidot

Miten saada maahanmuuttajanuorten ja erityisoppilaiden kaikki kyvyt käyttöön koulussa ja työelämässä? Professori Markku Jahnukainen tutkii erityistarpeisten nuorten etenemistä peruskoulusta jatko-opintoihin ja töihin.

 

 

 

 

 

Katso hankkeen käynnistysseminaarin ohjelma ja materiaalit kokonaisuudessaan. Materiaaleissa on nähtävillä myös kommenttipuheenvuorojen videoinnit ja esitysmateriaalit >>

 

 

 


Tutkimuskonsortio