Virheviesti

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä

Blogi

 • 19.06.18
  Lukiouudistuksen yhteydessä käydään parhaillaan vilkasta keskustelua siitä, millainen on tulevaisuuden lukio. Samanaikaisesti olisi hyvä pysähtyä pohtimaan myös sitä, ketkä lukiossa opiskelevat nyt ja tulevaisuudessa ja minkälaista tukea he tarvitsevat.
 • 05.06.18
  Työpaikka voi olla merkittävä oppimisympäristö työuran varrella tai ammattiin opiskeltaessa. Millaisia oppimismahdollisuuksia sinun työpaikkasi tarjoaa?
 • 22.05.18
  Työelämälähtöiset oppimisympäristöt ja joustavat opintopolut ovat ammatillisen koulutuksen reformin ytimessä. Uudistuneet toimintaympäristöt eivät kuitenkaan välttämättä takaa sitä, että opiskelija pystyisi hyödyntämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla. On syytä kohdistaa katse myös opiskelijoiden, tulevien ammattilaisten, valmiuksiin säädellä omaa oppimistaan ja urapolkujaan monimuotoistuvissa ympäristöissä.
 • 11.05.18
  Tuoreiden tutkimustulosten perusteella jatko-opintoihin hakeutuminen perus- ja keskiasteen jälkeen on edelleen keskimäärin kannattava investointi Suomessa. Hälyttäviä merkkejä koulutuksen työmarkkina-arvon romahduksesta ei ole nähtävissä. Alavalinnan kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana, mikäli korkean tulotason saavuttaminen on itselle tärkeää.
 • 23.04.18
  Yliopistojen opiskelijavalintaa ollaan painottamassa entistä vahvemmin ylioppilastodistuksen varaan pääsykokeiden sijaan. Muutos on herättänyt paljon keskustelua ja epäilyksiä sen mahdollisista negatiivisista vaikutuksista. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun projektitutkija Antti Sieppi esittää vlogissa aineistoihin perustuvia arvauksia siitä, kuinka pelkkiin pääsykokeisiin perustuva opiskelijavalinta voisi vaikuttaa kauppakorkeakoulujen sisäänottoon. Klikkaa alapuolelta "lue lisää" katsoaksesi vlogin.

 

 


  Videot


Tutkimuskonsortio